Dodano 2010-06-15

Condohotels - wykorzystaj potencjał rynku nieruchomości hotelowych w swoim portfelu inwestycyjnym

Condobroker Estates & Consulting, część Condohotels Group, oferuje unikatową na rynku polskim formę inwestycji w nieruchomości hotelowe z gwarancją osiągnięcia 25% zysku w okresie pierwszych 3 lat. Oferta Condohotels daje możliwość wykorzystania potencjału rynku nieruchomości hotelowych do pomnażania kapitału. Inwestycja w apartament condo jest adresowana do osób prywatnych i firm posiadających nadwyżkę gotówki i poszukujących bezpiecznej formy lokaty kapitału z gwarancją wypłacanych regularnie zysków. Umożliwia ona także dywersyfikację portfela inwestycyjnego o dojrzałą klasę aktywów z wysokim potencjałem wzrostu wartości.  

Strategia inwestycyjna w systemie condo obejmuje zakup wysokiej klasy apartamentu hotelowego w atrakcyjnym turystycznie miejscu Polski. Właściciel apartamentu - w ramach umowy najmu - przekazuje go w zarządzanie wykwalifikowanej firmie, której celem jest maksymalizacja zysków. Produkt condo otwiera przed klientami nowe możliwości inwestycyjne: wykorzystanie ogromnego potencjału tkwiącego w rynku nieruchomości hotelowych w kraju, a także zapewnienie stałego zysku z inwestycji niezależnie od sytuacji na rynkach kapitałowych – twierdzi Tomasz Malicki, General Manager Condobroker Estates & Consulting.

Oferta Condohotels – inwestycja z gwarantowaną 25% stopą zwrotu w okresie 3 lat

Condobroker Estates & Consulting oferuje inwestorom zakup apartamentu w condo-hotelu Willa Port Resort w Ostródzie, atrakcyjnym turystycznie miejscu Polski, a następnie udostępnienie go do wynajmu w ramach programu hotelowego prowadzonego przez profesjonalnego operatora, spółkę Condohotels Management. Na podstawie umowy najmu zawieranej z operatorem hotelowym w okresie pierwszych 3 lat inwestor otrzymuje gwarancję wypłaty stałych kwartalnych rent o łącznej wartości stanowiącej 25% zainwestowanego kapitału (netto). Zwrot gwarantowany dla właścicieli apartamentów będzie wynosił w pierwszych trzech latach odpowiednio: 7,5%, 8,5% oraz 9% wartości inwestycji netto (wykorzystanie pobytu właścicielskiego, tj. maksymalnie 28 dni w roku obniża te wskaźniki odpowiednio o liczbę dni bez wynajmu). W kolejnych latach całkowity przychód z wynajmu wszystkich apartamentów w hotelu jest dzielony pomiędzy inwestorów i operatora w proporcji 50/50. Zyski dla inwestorów przydzielane są według zasady „wspólnego worka”, gdzie podział następuje według metrażu posiadanego apartamentu. Według wstępnych szacunków firmy w kolejnych latach jest możliwe osiąganie zysków nawet do 14% inwestycji netto. Kupujący apartament w Willa Port Resort mają także możliwość uzyskania zwrotu 22% VAT nawet, jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej. Planowane oddanie inwestycji do użytku to III kwartał 2010 roku.

Potencjał wzrostu wartości inwestycji bazowej oraz zysków z wynajmu

Inwestycja w apartament hotelowy Willa Port Resort jest oparta o potencjał wzrostu wartości nieruchomości bazowej, tj. apartamentu oraz osiągane zyski z jego wynajmu w systemie condo.

Potencjał wzrostu wartości inwestycji bazowej

Hotel Willa Port Resort jest położony w zacisznej części Ostródy nad brzegiem jeziora Drwęckiego przy głównej promenadzie spacerowej, vis a vis wyciągu do nart wodnych. Ostróda zwana także Perłą Mazur jest atrakcyjną turystycznie miejscowością wypoczynkową usytuowaną w ciągu dróg nr 7, 15 i 16 (łatwy dojazd z Gdańska i Warszawy). W ostatnich latach władze miasta prowadziły aktywną politykę inwestycyjną z nastawieniem na rozbudowę zaplecza turystyczno-sportowo-rekreacyjnego Ostródy.

Wraz z rozwojem regionu i popularyzacją Ostródy, jako prestiżowego miejsca wypoczynku dla zamożnych Polaków i zagranicznych gości rośnie popyt na wysokiej klasy apartamenty hotelowe dla turysty biznesowego i turysty o wysokim poziomie zasobności portfela. W okresie ostatniego roku zaobserwowano 20% wzrost cen na rynku nieruchomości luksusowych w Ostródzie. Ostatnie transakcje zawierane w 2010 roku osiągały średnie ceny na poziomie 10200 zł za mkw apartamentu. W ocenie specjalistów rynku tendencja wzrostu cen wysokiej klasy apartamentów w regionie Ostródy utrzyma się przez następne kilka lat. Eksperci uważają, że rynek ekskluzywnych lokali jest dopiero na początkowym etapie rozwoju i wraz ze wzrostem zamożności Polaków będzie rósł.

Potencjał wzrostu zysków z wynajmu apartamentu

Liczba przyjazdów turystycznych do Polski ustabilizowała się w ciągu ostatnich 8 lat na poziomie około
14-15 mln rocznie. O ile światowy kryzys gospodarczy osłabił ruch turystyczny z zagranicy, o tyle krajowy ruch turystyczny utrzymywał się na wyrównanym poziomie przy wyraźnym wzroście zainteresowania pobytem w luksusowych hotelach z zapleczem konferencyjno-biznesowym oraz SPA&Wellness. Wśród turystów zagranicznych coraz większy odsetek przyjazdów od Polski stanowią podróże odbywane w celach typowo turystycznych. Wskaźnik ten wzrósł z 18% w 2007 roku do 25% w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku. Na zadowalającym poziomie utrzymuje się turystyka biznesowa, zarówno zagraniczna, jak i krajowa oraz aktywność klientów MICE[i] - to głównie ta grupa generuje popyt na usługi hotelowe.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2008 roku obłożenie pokoi w hotelach
4-gwiazdkowych w województwie warmińsko-mazurskim wynosiło średnio 49,3%. W latach 2004-2008 ilość noclegów udzielonych w hotelach w powiecie ostródzkim wzrosła o ponad 50%. Od początku bieżącego roku do końca maja średnie obłożenie w hotelu 4-gwiazdkowym Hotel Platinum w Ostródzie utrzymywało się na poziomie 41,6%. Natomiast w zeszłym roku, który był jednocześnie jego pierwszym rokiem działalności, średnie obłożenie wyniosło 46,5%. Biorąc pod uwagę fakt, iż główny sezon wakacyjny dopiero przed nami, wynik Hotelu Platinum do końca roku powinien znacznie przekroczyć ubiegłoroczne wskaźniki.

W związku z organizacją w Polsce Euro2012 liczba turystów zagranicznych powinna nadal sukcesywnie wzrastać począwszy od 2011 roku. Najwyższy poziom ruchu turystycznego jest spodziewany w 2012 roku. Dodatkowo biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów można się spodziewać wzmożonego ruchu turystycznego także w okresie 2-4 lat po Euro2012. Na przykład w Portugalii po Mistrzostwach Europy w 2004 roku przychody branży turystycznej rosły w kolejnych 2-3 latach o 5% rocznie. Ostróda w związku z doskonałą lokalizacją oraz dobrym zapleczem hotelowo-rekreacyjnym otrzymała status centrum pobytowego na Euro2012. Władze miasta spodziewają się wyraźnego wzrostu ruchu turystycznego zarówno w okresie poprzedzającym mistrzostwa, w ich trakcie, jak również po ich zakończeniu. Również w ocenie ekspertów branży turystyczno-hotelarskiej popularyzacja miejsca w związku z mistrzostwami w piłce nożnej powinna się przełożyć na wzrost ruchu turystycznego w Ostródzie.

[i] Meetings, Incentives, Congresses, Exhibitions