Dlaczego nieruchomości?

Inwestowanie w nieruchomości, mimo możliwych chwilowych wahań rynku, w długim okresie czasu wydaje się być możliwie bezpieczną formą lokowania kapitału.